บรูไนตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีสองภูมิภาคหลักซึ่งแยกจากซาราวักของมาเลเซียการแบ่งดินแดนเศษไม้นั้นถูกควบคุมโดยบรูไนจนถึงปี 1885 เมื่อสุลต่านนั้นเสนอให้ชาร์ลส์บรู๊คหลานชายของเจมส์บรูกซึ่งเป็นนักสำรวจชาวอังกฤษผู้ช่วยปราบปรามผู้ก่อกบฏและการละเมิดลิขสิทธิ์ในภูมิภาคเป็นที่รู้จักในนามราชาขาว บรูคและครอบครัวของเขาปกครองซาราวักจนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง

ในช่วงสงครามนั้นญี่ปุ่นเข้าควบคุมภูมิภาค หลังจากนั้นมันก็ถูกยกให้อังกฤษแล้วก็กลายเป็นอิสระในปี 1963 ในปีนั้นดินแดนที่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียในช่วงต้นทศวรรษ 1970 มีการพูดคุยกันเรื่องการคืนที่ดินผืนนั้นเพื่อให้บรูไนเชื่อมต่อ แต่เนื่องจากการเมืองสุลต่านต้องการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับมาเลเซีย เราไม่ได้ดำเนินการต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหานี้บรูไนได้ว่าจ้างบริษัท วิศวกรรมการก่อสร้างแห่งรัฐไชน่าเพื่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างบันดาร์เสรีเบกาวันและบังการ์